Xin visa lưu trú ngắn hạn Nhật Bản nhưng ở lại làm việc được không?

Xin visa luu tru ngan han Nhat Ban nhung o lai lam viec duoc khong

Nhật Bản tuy có dân số già nhưng lại vượt lên là 1 cường quốc, có lẽ vì thế họ luôn có sức hút lạ kì với đa phần người Việt. Như trường hợp của Thanh Nga hỏi chúng tôi về việc Xin visa lưu trú ngắn hạn Nhật Bản nhưng ở lại làm việc được …
Đọc tiếp