Với diện công tác hay du lịch, du khách có thể qua Nhật làm những gì?

Voi dien cong tac hay du lich du khach co the qua Nhat lam nhung gi 2

Để du lịch đến một quốc gia, ngoài hộ chiếu du khách cần phải đạt tất cả các yêu cầu mà ĐSQ quốc gia họ đề ra để được cấp visa (trừ trường hợp được miễn). Vậy đối với diện công tác hay du lịch, du khách có thể qua Nhật làm những gì? Câu …
Đọc tiếp