Visa thăm thân Nhật Bản cho phép ở tối đa bao lâu?

Visa tham than Nhat Ban cho phep o toi da bao lau 1

Visa thăm thân là 1 trong số các diện được chính phủ Nhật Bản quy định dành cho các đương đơn có nhu cầu sang thăm người thân, họ hàng trong phạm vi 3 đời. Vậy nếu đã được cấp thẻ, Visa thăm thân Nhật Bản cho phép ở tối đa bao lâu? Câu hỏi: …
Đọc tiếp