Có thể dùng visa Nhật bay tiếp sang Đài rồi quay trở lại Nhật không?

Co the dung visa Nhat bay tiep sang Dai roi quay tro lai Nhat khong 2

Để du lịch và thường xuyên qua lại Nhật Bản, đương đơn có thể xin visa nhập cảnh 1 lần hoặc nhiều lần. Vậy nếu trong trường hợp xin được visa ngắn hạn có thể dùng visa Nhật bay tiếp sang Đài rồi quay trở lại Nhật không? Câu hỏi: Tôi xin được visa ngắn …
Đọc tiếp