Từng ở quá hạn có thể xin visa quay trở lại Nhật Bản không?

Tung o qua han co the xin visa quay tro lai Nhat Ban khong 2

Với số lượng người Việt Nam phạm tội ngày một gia tăng có lẽ những mong muốn được miễn visa tới thăm thú đất nước xinh đẹp này sẽ là điều khó có thể xảy ra. Vậy, trường hợp từng ở quá hạn có thể xin visa quay trở lại Nhật Bản không? Câu hỏi: …
Đọc tiếp