Từng bị đánh rớt visa Mỹ có ảnh hưởng khi xin visa Nhật Bản không?

Tung bi danh rot visa My co anh huong khi xin visa Nhat Ban khong 1

Mỗi quốc gia có một quy tắc riêng biệt và khi đáp ứng đủ điều kiện, yêu cầu của ĐSQ, LSQ bạn sẽ được cấp visa đến quốc gia họ thăm thú và sinh sống…, vậy nếu trong trường hợp từng bị đánh rớt visa Mỹ có ảnh hưởng khi xin visa Nhật Bản không? …
Đọc tiếp