Trẻ chung hộ chiếu với mẹ có cần xin visa khi du lịch Nhật Bản không?

Tre chung ho chieu voi me co can xin visa khi du lich Nhat Ban khong 2

Tháng 4 là tháng bắt đầu bước vào mùa hè và cũng là thời điểm “khởi động” mùa du lịch. Nhưng liệu ai cũng biết thủ tục xin visa? Liệu trẻ chung hộ chiếu với mẹ có cần xin visa khi du lịch Nhật Bản không? Câu hỏi: Mùa hè đang đến gần và tôi muốn tìm hiểu thủ tục xin …
Đọc tiếp