Thu nhập của người bảo lãnh do công ty hay cơ quan Nhật Bản xác nhận?

Thu nhap cua nguoi bao lanh do cong ty hay co quan Nhat Ban xac nhan 1

Theo quy định của ĐSQ Nhật Bản, chỉ những người có quan hệ huyết thống trong 3 đời mới có quyền bảo lãnh người thân. Nếu như thế thì phần chứng minh thu nhập của người bảo lãnh do công ty hay cơ bản Nhật Bản xác nhận? Câu hỏi: Chồng tôi đang sống cũng …
Đọc tiếp