Để xin visa Nhật Bản, thư mời phải viết bằng ngôn ngữ tiếng nào?

De xin visa Nhat Ban thu moi phai viet bang ngon ngu tieng nao 1

Để xin visa Nhật Bản, tốt nhất đương đơn phải trình được lá thư mời cùng phần yêu cầu công việc của người bảo lãnh để tăng khả năng đậu visa. Vậy, trường hợp để xin visa Nhật Bản, thư mời phải viết bằng ngôn ngữ tiếng nào? Câu hỏi: Sau nhiều lần dự định …
Đọc tiếp