Thiếu phiếu công dân xin visa thăm thân Nhật Bản được không?

Thieu phieu cong dan xin visa tham than Nhat Ban duoc khong 2

Nhật Bản nổi tiếng là quốc gia không dễ dàng xin được visa, vì thế chỉ cần 1 sơ suất nhỏ thì hồ sơ của bạn sẽ khó được xét duyệt. Liệu khi thiếu phiếu công dân xin visa thăm thân Nhật Bản không? Câu hỏi: Vừa qua anh trai rủ tôi sang Nhật du …
Đọc tiếp