Sở hữu visa lưu trú có thể đi làm thêm ở Nhật Bản không?

So huu visa luu tru Nhat Ban co the di lam them duoc khong 2

Khác với những người có điều kiện, đến Nhật Bản nhằm mục đích vui chơi giải trí thì bên cạnh đó có không ít trường hợp đến để xuất khẩu lao động. Vậy, trường hợp đương đơn sở hữu visa lưu trú có thể đi làm thêm ở Nhật Bản không? Câu hỏi: Chào ChuduTravel, …
Đọc tiếp