Số CMND bị mờ vậy đương đơn có thể xin visa du lịch Nhật Bản không?

So CMND bi mo vay duong don co the xin visa du lich Nhat Ban khong 1

Là 1 trong những các quốc gia có yêu cầu khắc khe nhất Châu Á, Nhật Bản buộc đương đơn phải hoàn tất các thủ tục xin visa mà không được sai sót. Vậy trường hợp số CMND bị mờ, vậy đương đơn có thể xin visa du lịch Nhật Bản không? Câu hỏi: Để kỷ …
Đọc tiếp