Rút lại hồ sơ khi đang xét thì có được trả lệ phí xin visa không?

Rut-lai-ho-so-khi-dang-xet-thi-co-duoc-tra-le-phi-xin-visa-khong-1

Khi bị đánh rớt, Lãnh sự Nhật sẽ hoàn trả lại 100% mức phí nộp ban đầu, vậy trường hợp đã hoàn tất thủ tục nhưng nay muốn rút lại hồ sơ khi đang xét thì có được trả lệ phí xin visa không? Câu hỏi: Chào Chudutravel, tôi vừa hoàn thành công tác chuẩn …
Đọc tiếp