Hộ khẩu Gia Lai có thể xin visa và nộp khu vực phía Nam được không?

Ho-khau-Gia-Lai-co-the-xin-visa-va-nop-khu-vuc-phia-Nam-duoc-khong-2

Không chỉ riêng Nhật Bản, đối với các quốc gia khác như Đài Loan, Hàn Quốc đều có quy định xin visa đối với đương đơn có hộ khẩu thuộc các tỉnh thành khác nhau. Vậy, trường hợp hộ khẩu Gia Lai có thể xin visa và nộp khu vực phía Nam được không? Câu hỏi: …
Đọc tiếp