Đã từng du lịch Nhật quá hạn thì lần sau xin visa thăm thân có dễ hơn?

Da-tung-du-lich-Nhat-qua-han-thi-lan-sau-xin-visa-tham-than-co-de-hon-1

Visa là giấy thông hành xác nhận 1 công dân có được quyền nhập cảnh vào 1 quốc gia nào đó, với thời gian xác định hay không. Vậy trường hợp đã từng du lịch Nhật quá hạn thì lần sau xin visa thăm thân có dễ hơn hay được duyệt visa không? Câu hỏi: Chào …
Đọc tiếp