Thẻ APEC là gì? Người có thẻ APEC sẽ được miễn visa những nước nào?

The APEC

Theo quy định của ĐSQ, LSQ một số nước, người mang thẻ APEC khi xuất nhập cảnh các nước có tên ghi trong thẻ thì không cần phải có thị thực. Vậy thẻ APEC là gì? Người có thẻ APEC sẽ được miễn visa những nước nào? Thẻ APEC là gì? Thẻ doanh nhân APEC …
Đọc tiếp