Sau Haneda, Nhật áp dụng cổng nhập cảnh công nghệ tại sân bay Narita

San-bay-Narita

Nếu như ngày 18/10/2017, sân bay Haneda tại Tokyo đã áp dụng cổng nhập cảnh tự động nhận diện khuôn mặt cho công dân Nhật thì trong thời gian tới Chính phủ tiếp tục áp dụng tại sân bay Narita nhằm giảm thời gian kiểm tra và tăng cường an ninh. Vào ngày 13/10/2017, Cục …
Đọc tiếp