Những điểm lý tưởng có thể ngắm trọn vẻ đẹp núi Phú Sĩ qua các mùa

nui Phu Si

Đối với người Nhật, leo núi Phú Sĩ như một nghi lễ tâm linh nhưng đối với du khách, chưa ngắm núi Phú Sĩ coi như chưa đến Nhật Bản. Vậy hà cớ gì bạn không tìm đến những điểm sau để vừa vui chơi lại vừa có thể ngắm trọn vẻ đẹp của núi …
Đọc tiếp